Ski School

There are two ski schools at the Ski Center, Sun Valley area. 

For more information please contact:

Troodos Ski School - Mr. Akis Grigoriou Tel. 99 44 34 50

Olympus Ski School - Mr. Aristos Avgousti Tel. 99 42 81 16

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Zenonas Aristidou Tel. 99 476 775

Antonis Antoniou  Tel. 99 666 547