ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Submitted by Cyprus Ski Fed… on

 

Ο Όμιλος Χιονοδρόμων Κύπρου (ΟΧΚ) ζητά προσφορές από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για την παραχώρηση άδειας χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης  της Καφετέριας Δίας (Κτήριο Χαραλάμπος Κουκουλαρίδης) του ΟΧΚ στο Τρόοδος.

Για τα έγγραφα και όρους των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΟΧΚ στο τηλ. 22 449837 (08.00-14.00).

Οι προσφορές θα πρέπει να φθάσουν σφραγισμένες στα γραφεία του ΟΧΚ, Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2020, ώρα 13.00.