Ζητείται Προσωπικό

Submitted by Cyprus Ski Fed… on

Ο  Όμιλος Χιονοδρόμων Κύπρου  ζητά  να προσλάβει προσωπικό  για την χιονοδρομική περίοδο 2023 - 24 (ταμίες – χειριστές ανελκυστήρων  και εξυπηρέτησης καταστήματος ενοικίασης εξοπλισμού.) 

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Μιχαήλ  στα τηλέφωνα  22449837,  email  csf@cyprusski.com